Search
Close this search box.

İthalat Denetim Rehberi Hakkında Yazı

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Sayı : 24545304-553.02
Konu : İthalat Denetim Rehberi

31.08.2020/56976375
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : Gümrük Müşavirleri Derneği’nin 10.08.2020 tarihli ve 12780 sayılı yazısı.

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği tarafından Bakanlığımıza iletilen ilgi’de kayıtlı yazıda, TSE eliyle gerçekleştirilen ithalat denetimlerinde yaşanan bazı aksaklıklar dile getirilmiş ve çözüm önerileri sunulmuştur.

Bilindiği üzere, Bakanlığımızca yayımlanıp yürütülen 2020/1925 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliğleri kapsamı ürünler ithalat aşamasında TSE eliyle denetlenmektedir. Bu denetimlerin zaman zaman yoğunluğu; Türkiye’nin ithalat politikası, piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları, artan ithalat rakamları vb. nispeten arta bilmektedir. Buna ilavaten, Bakanlığımızca yürütülen sıkı ithalat denetimi politikası çerçevesinde de denetim oranları ve denetim şekli süreç içerisinde değişiklik gösterebilmektedir.

Bu bağlamda, artan denetim miktarının sahada sorun teşkil etmemesi için gerekli tedbirler Bakanlığımız Bölge Müdürlükleri eliyle alınmış olup, bilhassa heyet sayılarının arttırılması yönündeki tedbirlerin TSE tarafından alınması için konu muhataplara aktarılmıştır.

Öte yandan, yatırım teşvik belgesi konusu ürünler için 2020/1 sayılı ÜGD Tebliğinde muafiyet sağlanırken 2020/9 sayılı ÜGD Tebliğinde bu imkan bulunmamaktadır. Bu durumun en önemli nedeni 1 sayılı ÜGD Tebliği kapsamı ürünlerin kahir ekseriyetinin nihai tüketiciye ulaşmayan ve üretimde kullanılan ürünler olması, 9 sayılı ÜGD Tebliği muhteviyatı ürünlerin ise büyük ölçüde nihai tüketiciye/kullanıcıya ulaşan ürünler olması aynı zamanda denetimlerin AB’den uyumlaştırılan mevzuata göre icra edilmesidir.

Son olarak, ilgi’de kayıtlı yazı ekinde sunulan 9 sayılı ÜGD Tebliği ithalat denetim rehberi TSE görüşleri göz önüne alınarak yeniden tanzim edilmiş ve diğer denetim rehberleri ile Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) bilgi (i) sekmesine ilave edilmiştir.

Bilgilerini ve denetim rehberleri ile ilgili hususların üyelerinize bildirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

VEYSEL PARLAK
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Gereği:
İstanbul Gümrük Müşaviri Derneğine

Bilgi:
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirler Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirler Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirler Derneğine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top