25.11.2020 Tarihli 31315 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3202

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

24 Kasım 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan “13. ve 15. FASILLAR” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.Î.P.) belirtilen ürünün gümrük vergisi yeniden düzenlenmiş ve söz konusu tablonun sonuna aşağıda yer alan (1) ve (2) numaralı dipnotlar eklenmiştir.

G.T.İ.P. GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) Dipnot
AB, EFTA, F.ADA. GÜR. B-HER. G.KORE MLZY. SİNG. KOS. VEN. D-8 D.Ü.
1512.11.91.00.00 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 1, 2

(1) 30 Haziran 2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) gümrük vergisi oranı ile birlikte 6 EUR/100 kg/net (Kosova hariç) Toplu Konut Fonu uygulanır.
(2) 1 Temmuz 2021 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren gümrük vergisi oranı ile birlikte 28 EUR/100 kg/net (Kosova hariç) Toplu Konut Fonu uygulanır.”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Önceki İçerikCanlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Transit Geçişine İlişkin
Sonraki İçerikGümrük Uzlaşma Yönetmeliği Değişikliği Hakkında