23.12.2020 Tarihli 31343 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3322

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci,474 sayılı Kanunun2 nci3283 sayılı Kanunun 2 nci,4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

22 Aralık 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 120/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli (I) sayılı listede yer alan “10. FASIL” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) belirtilen ürünlere ilişkin satırlar aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiş ve söz konusu tablonun sonuna aşağıda yer alan (2), (3) ve (4) numaralı dipnotlar eklenmiştir.

G.T.İ.P.

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

Dipnot

AB, EFTA, F.ADA.

GÜR.

B- HER.

G.KORE

MLZY.

SİNG.

KOS.

VEN.

D-8

D.Ü.

1006.10.10.00.00

13 15 0 15 15 7,5 15 15 15

15

2

1006.10.30.00.00

34 34 0 34 34 34 34 34

34

34

2

1006.10.50.00.00

34 34 0 34 34 34 34 34

34

34

2

1006.10.71.00.00

34 34 0 34 34 34 34 34

34

34

2

1006.10.79.00.00

34 34 0 34 34 34 34 34

34

34

2

1006.20.11.00.00

36 36 0 36 36 36 36 36

36

36

3

1006.20.13.00.00

36 36 0 36 36 36 36 36 36

36

3

1006.20.15.00.00

36 36 0 36 36 36 36 36 36

36

3

1006.20.17.00.00

36 36 0 36 36 36 36 36 36

36

3

1006.20.92.00.00

36 36 0 36 36 36 36 36 36

36

3

1006.20.94.00.00

36 36 0 36 36 36 36 36 36

36

3

1006.20.96.00.00

36 36 0 36 36 36 36 36 36

36

3

1006.20.98.00.00

36 36 0 36 36 36 36 36 36

36

3

1006.30.21.00.00

45 45 0 45 45 45 45 45 45

45

4

1006.30.23.00.00

45 45 0 45 45 45 45 45 45

45

4

1006.30.25.00.00

45 45 0 45 45 45 45 45 45

45

4

1006.30.27.00.00

45 45 0 45 45 45 45 45 45

45

4

1006.30.42.00.00

45 45 0 45 45 45 45 45 45

45

4

1006.30.44.00.00

45 45 0 45 45 45 45 45 45

45

4

1006.30.46.00.00

45 45 0 45 45 45 45 45 45

45

4

1006.30.48.00.00

45 45 0 45 45 45 45 45 45

45

4

1006.30.61.00.00

45 45 0 45 45 45 45 45 45

45

4

1006.30.63.00.00

45 45 0 45 45 45 45 45 45

45

4

1006.30.65.00.00

45 45 0 45 45 45 45 45 45

45

4

1006.30.67.00.00

45 45 0 45 45 45 45 45 45

45

4

1006.30.92.00.00

45 45 0 45 45 45 45 45 45

45

4

1006.30.94.00.00

45 45 0 45 45 45 45 45 45

45

4

1006.30.96.00.00

45 45 0 45 45 45 45 45 45

45

4

1006.30.98.00.00 45 45 0 45 45 45 45 45 45

45

4

1006.40.00.00.00 45 45 0 45 45 45 45 45 45

45

4

(2) 30 Nisan 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) gümrük vergisi %5 olarak uygulanır.

(3) 30 Nisan 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) gümrük vergisi %10 olarak uygulanır.

(4) 30 Nisan 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) gümrük vergisi %15 olarak uygulanır.

MADDE 2– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

GTİP 10.06 [GTİP 10.01-10.08 (Buğday – Hububat)] İçin Link’e Tıklayınız.

Önceki İçerikMal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Karar 3318
Sonraki İçerikTelevizyon Radyo Video ve Birleşik Cihazlar Maktu Ücretler