İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Karar Sayısı 1362

25.07.2019 Tarihli 30842 Sayılı Resmi Gazete

Karar Sayısı: 1362
İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR
Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.
24 Temmuz 2019
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
MADDE 1– 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) belirtilen maddelere ilişkin satırlar aynı tabloda gösterildiği şekilde değiştirilmiş; söz konusu listedeki 12 nci faslın sonuna aşağıdaki (8) numaralı dipnot eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 1– Bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 20 gün İçinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi halinde, bu Karar hükümleri uygulanmaz.
MADDE 2– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3– Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakam yürütür.

image_pdfimage_print