İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Sayısı 2818

Kaydet
Kapat

05.08.2020 Tarihli 31204 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2818

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

4 Ağustos 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli (I) sayılı listede yer alan “7. FASIL” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) belirtilen ürünlerin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiş ve söz konusu tablonun sonuna aşağıda yer alan (3) ve (4) numaralı dipnotlar eklenmiştir.

G.T.İ.P. GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) Dipnot
AB, EFTA, F.ADA. GÜR. B-HER. G.KORE MLZY. SİNG. KOS. D-8 D.Ü.
0703.20.00.00.11 5 5 0 5 5 5 0 5 5 3
0703.20.00.00.12 5 5 0 5 5 5 0 5 5 3
0712.90.90.00.11 2 2 0 2 2 9,7 0 2 2 4

(3) Gümrük vergisi oranları ile birlikte 50 EUR/100 kg/net (Bosna-Hersek ve Kosova hariç) Toplu Konut Fonu uygulanır.
(4) Gümrük vergisi oranları ile birlikte 44 EUR/100 kg/net (Bosna-Hersek, Kosova ve Singapur hariç) Toplu Konut Fonu uygulanır.”

MADDE 2- Aynı Karara ekli (I) sayılı listede yer alan “8. FASIL” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) belirtilen ürünlerin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiş ve söz konusu tablonun sonuna aşağıda yer alan (4), (5) ve (6) numaralı dipnotlar eklenmiştir.

G.T.İ.P. GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) Dipnot
AB, EFTA, F.ADA. GÜR. B-HER. G.KORE MLZY. SİNG. KOS. D-8 D.Ü.
0802.31.00.00.00 4 4 0 4 4 4 0 4 4 4
0802.32.00.00.00 4 4 0 4 4 4 4 4 4 5
0803.10.10.00.00 7 0 0 7 7 72,9 7 7 7 6
0803.10.90.00.00 7 0 0 7 7 72,9 7 7 7 6
0803.90.10.00.00 7 0 0 7 7 72,9 7 7 7 6
0803.90.90.00.00 7 0 0 7 7 72,9 7 7 7 6

(4) Gümrük vergisi oranları ile birlikte 30 EUR/100 kg/net (Bosna-Hersek ve Kosova hariç) Toplu Konut Fonu uygulanır.
(5) Gümrük vergisi oranları ile birlikte 69 EUR/100 kg/net (Bosna-Hersek hariç) Toplu Konut Fonu uygulanır.
(6) Gümrük vergisi oranları ile birlikte 83 EUR/100 kg/net (Gürcistan, Bosna-Hersek ve Singapur hariç) Toplu Konut Fonu uygulanır.”

MADDE 3- Aynı Karara ekli (I) sayılı listede yer alan “9, FASIL” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.Î.P.) belirtilen ürünlerin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiş ve söz konusu tablonun sonuna aşağıda yer alan (5), (6), (7) ve (8) numaralı dipnotlar eklenmiştir.

G.T.İ.P. GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) Dipnot
AB, EFTA, F.ADA. GÜR. B-HER. G.KORE MLZY. SİNG. KOS. D-8 D.Ü.
0902.10.00.00.00 7 7 0 7 7 7 7 7 7 5
0902.20.00.00.00 7 7 0 7 7 7 7 7 7 6
0902.30.00.00.00 7 7 0 7 7 7 7 7 7 3,7
0902.40.00.00.00 7 7 0 7 7 7 7 7 7 3,8

(5) Gümrük vergisi oranları ile birlikte 799 EUR/100 kg/net (Bosna-Hersek hariç) Toplu Konut Fonu uygulanır.
(6) Gümrük vergisi oranları ile birlikte 424 EUR/100 kg/net (Bosna-Hersek hariç) Toplu Konut Fonu uygulanır.
(7) Gümrük vergisi oranları ile birlikte 1.031 EUR/100 kg/net (Bosna-Hersek hariç, İran için 877 EUR/100 kg/net) Toplu Konut Fonu uygulanır.
(8) Gümrük vergisi oranları ile birlikte 353 EUR/100 kg/net (Bosna-Hersek hariç, İran için 300 EUR/100 kg/net) Toplu Konut Fonu uygulanır.”

MADDE 4- Aynı Karara ekli (I) sayılı listede yer alan “12. FASIL” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) belirtilen ürünlerin gümrük vergileri ile söz konusu tablonun sonundaki (8) numaralı dipnot aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiş ve aynı tablonun sonuna aşağıda yer alan (10) ve (11) numaralı dipnotlar eklenmiştir.

G.T.İ.P. GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) Dipnot
AB, EFTA, F.ADA. GÜR. B-HER. G.KORE MLZY. SİNG. KOS. D-8 D.Ü.
1206.00.91.00.11 3 3 0 3 3 13,5 0 3 3 11
1206.00.91.00.19 3 3 0 3 3 13,5 0 3 3 8,10
1206.00.99.00.11 3 3 0 3 3 13,5 0 3 3 11
1206.00.99.00.19 3 3 0 3 3 13,5 0 3 3 8,10

(8) Gümrük vergisi oranları ile birlikte 10 EUR/100 kg/net (Bosna-Hersek, Kosova ve Singapur hariç) Toplu Konut Fonu uygulanır.
(10) 1 Şubat – 30 Haziran (bu tarihler dahil) arasındaki dönemde %1,5 oranındaki gümrük vergileri (Bosna-Hersek ve Kosova için %0, Singapur için %13) ile birlikte 4 EUR/100 kg/net (Bosna-Hersek, Kosova ve Singapur hariç) Toplu Konut Fonu uygulanır.
(11) Gümrük vergisi oranları ile birlikte 24 EUR/100 kg/net (Bosna-Hersek, Kosova ve Singapur hariç) Toplu Konut Fonu uygulanır.”

MADDE 5- Bu Karar, yayımını izleyen 15 inci gün yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top