20.10.2022 Tarihli 31989 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 6241

Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

19 Ekim 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararma ekli I sayılı listede yer alan “13. ve 15. FASILLAR” başlıklı tabloda bulunan 1206.00.91.00.19 ve 1206.00.99.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonlu (GTÎP) ürünlere ilişkin satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GTİP

DİPNOT

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

AB, BK

GÜRB-HERG.KOREMLZSNGKOSVNZD-8

1206.00.91.00.19

 

5

50555055

5

1206.00.99.00.19

 

5

50555055

5

 

MADDE 2- Bu Karar, yayımı tarihini takip eden 7 nci gün yürürlüğe girer,

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.