İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Sayı: 2485)

İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Sayı: 2485)

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İthalat Genel Müdürlüğü

Sayı: 56067857-519
Konu: İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik
Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2485)

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 21.05.2020 tarihli ve 54474174 sayılı yazınız.

İlgi’de kayıtlı dilekçenizde özetle; 05.05.2020 tarihli ve 31118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2485)”ın Geçici Madde 1’inde yer alan “18.04.2020 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 30 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili halinde, bu Karar hükümleri uygulanmaz.” ibaresi hakkında tereddüt oluştuğu anlaşılmış olup, keyfiyete ilişkin bahse konu Geçici Madde 1’in yayımlandığı Resmi Gazete tarihi olan 05.05.2020 tarihinden itibaren 30 gün içinde esas alınması gerekmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Dinçer TATLIOĞLU
Bakan a.
Daire Başkanı

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız

image_pdfimage_print