image_pdfimage_print

08.09.2021 Tarihli 31592 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI 

Karar Sayısı: 4480

Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

07 Eylül 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan “7. FASIL” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) belirtilen ürünlere ilişkin satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve söz konusu tablonun sonuna aşağıdaki (6) numaralı dipnot eklenmiştir.

G.T.İ.P.

 Dipnot

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

AB,
EFTA,
FAD

GÜR.

B-HER.

G.KORE

 MLZ

SNG

KOS

VNZ

D8

DÜ

0713.20.00.00.19

6

19,3

19,3

0

3,5

19,3

7,2

19,3

11,6 

19,3

19,3

0713.40.00.00.12

6

19,3

19,3

0

3,5

19,3

7,2

19,3

11,6

19,3

19,3

0713.40.00.00.13

3,6

19,3

19,3

0

3,5

19,3

7,2

19,3

19,3

19,3

19,3

0713.40.00.00.19

6

19,3

19,3

0

3,5

19,3

7,2

19,3

11,6

19,3

19,3

 
   ” 6) Gümrük vergisi 31/12/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) %0 olarak uygulanır.”

MADDE 2- Aynı Karara ekli I sayılı listede yer alan “10. FASIL” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) belirtilen ürünlere ilişkin satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve söz konusu tablonun sonuna aşağıdaki (5) numaralı dipnot eklenmiştir.

G.T.İ.P.

 Dipnot

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

AB,
EFTA,
FADA,

GÜR

 B- HER.

G.KORE

 MLZ

SNG

KOS

VNZ

D8

DÜ

1001.19.00.00.00    

5

45

45

45

45

45

45

45

45

45

1001.99.00.00.11

5

45

45

0

45

45

45

45

45

45

45

1001.99.00.00.12

5

45

45

0

45

45

45

45

45

45

45

1001.99.00.00.13

5

45

45

0

45

45

45

45

45

45

45

1002.90.00.00.00

5

130

130

0

130

130

48,7

130

130

130

130

1003.90.00.00.11

35

35

0

35 

35

35

35

35

 35

35

1003.90.00.00.12

35

35

0

35 

35

35

35

35

 35

35

1003.90.00.00.19

35

35

0

35 

35

35

35

35

 35

35

1004.90.00.00.00

5

130

130

0

130

130

48,7

130

130

130

130

1005.90.00.00.19

5

25

25

0

25

25

25

25

25

25

25

 

(5) Gümrük vergisi 31/12/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) %0 olarak uygulanır.”

MADDE 3- Aynı Karara ekli I sayılı listede yer alan “12. FASIL” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) belirtilen ürüne ilişkin satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve söz konusu tablonun sonuna aşağıdaki (14) numaralı dipnot eklenmiştir.

G.T.İ.P.

 Dipnot

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

AB,
EFTA,
FADA,

GÜR

 B- HER

G.KORE

 MLZ

SNG

KOS

VNZ

D8

DÜ

1209.29.80.00.16

2,5,14

17,3

0

0

 3,5

19,3

7.2

19,3

0

15

19,3


   
(14) Gümrük vergisi 31/12/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) %0 olarak uygulanır.”

MADDE 4- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”


MADDE 5- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası ve Eki İçin Link’e Tıklayınız

—– / / —–

3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan “7. FASIL” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) belirtilen ürünlere ilişkin satırların Yukarıdaki Karar ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır.

 

G.T.İ.P.

 Dipnot

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

AB,
EFTA,
FADA,

GÜR

 B- HER

G.KORE

MLZ

SNG

KOS

VNZ

D8

DÜ

0713.20.00.00.19

 

19,3

19,3

0

3,5

19,3

7,2

19,3

11,6 

19,3

19,3

0713.40.00.00.12

 

19,3

19,3

0

3,5

19,3

7,2

19,3

11,6

19,3

19,3

0713.40.00.00.13

3

19,3

19,3

0

3,5

19,3

7,2

19,3

19,3

19,3

19,3

0713.40.00.00.19

 

19,3

19,3

0

3,5

19,3

7,2

19,3

11,6

19,3

19,3

 

(3) 30 Nisan 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) gümrük vergisi %9 (Bosna-Hersek, Güney Kore ve Singapur Cumhuriyeti hariç) olarak uygulanır


3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan “10. FASIL” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) belirtilen ürünlere ilişkin satırların Yukarıdaki Karar ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır.

G.T.İ.P.

 Dipnot

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

AB,
EFTA,
FADA.

GÜR.

 B- HER.

G.KORE

 MLZ

SNG

KOS

VNZ

D8

1001.19.00.00.00    

1

45

45

45

45

45

45

45

45

45

1001.99.00.00.11

1

45

45

0

45

45

45

45

45

45

45

1001.99.00.00.12

1

45

45

0

45

45

45

45

45

45

45

1001.99.00.00.13

1

45

45

0

45

45

45

45

45

45

45

1002.90.00.00.00

 

130

130

0

130

130

48,7

130

130

130

130

1003.90.00.00.11

1

35

35

0

35 

35

35

35

35

 35

35

1003.90.00.00.12

1

35

35

0

35 

35

35

35

35

 35

35

1003.90.00.00.19

1

35

35

0

35 

35

35

35

35

 35

35

1004.90.00.00.00

 

130

130

0

130

130

48,7

130

130

130

130

1005.90.00.00.19

1

25

25

0

25

25

25

25

25

25

25

(1) 30 Nisan 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) gümrük vergisi %0 olarak uygulanır

 

3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan ““12. FASIL” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) belirtilen ürünlere ilişkin satırların Yukarıdaki Karar ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır.

G.T.İ.P.

 Dipnot

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

AB,
EFTA,
FADA.

GÜR.

 B- HER.

G.KORE

 MLZ

SNG

KOS

VNZ

D8

1209.29.80.00.16

2,5

17,3

0

0

 3,5

19,3

7.2

19,3

0

15

19,3


 (2) Şili Cumhuriyeti için gümrük vergisi %0 olarak uygulanır

(5) “Tohum İthalatı Uygulama Genelgesi” kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen “ithalat ön izin yazısı”nın ilgili gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde söz konusu gümrük vergisi %1 olarak uygulanır (Gürcistan. Bosna-Hersek ve Venezuela hariç)

image_pdfimage_print