Search
Close this search box.

İthalatta Beyanname Ekine Belge Eklememe – 14.05.2014

Kaydet
Please login

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 52856264/106.03
Konu : İthalatta beyanname ekine belge eklememe

14.05.2014/257654
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Bilindiği üzere Gümrük Yönetmeliğin 114 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına ilişkin olarak 07.02.2013 tarihli ve 28552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik uyarınca; mavi hattan yararlanma hakkı bulunan Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi kişiler adına tescil edilen ithalata ilişkin gümrük beyannamelerinin 44 nolu kutusuna aynı maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgelerin kaydedilmesi ve muayene türü mavi hat olarak belirlenen beyannamelere bu belgelerin eklenmemesi, ancak muayene türü sarı veya kırmızı hat olarak belirlenen beyannamelerin 44 nolu kutusuna kaydedilen belgeler ile birlikte gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi firmalardan ithalat beyannamesi kapsamında işlem yapacak olanların, beyannamelerine belge eklenmeksizin işlemlerini yürütmelerine olanak sağlanmıştır. Bugüne kadar Bakanlığımızca yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası düzenlenmiş firmaların bir listesi ise Bakanlığımız intranet portalında, Merkez Teşkilatı sekmesi altında yer alan Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü sayfasında (http://portal.gtb.gov.tr/Merkez-Teskilati/Risk-Yonetimi-ve-Kontrol-Genel-Mudurlugu) “AEO Firmalar” başlığı altında yayınlanmıştır.

Bakanlığımızca yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası düzenlenmiş olan firmaların listesi intranette yayınlanmış olup ithalat beyannamelerinin tescilinden sonra beyanın kontrol türünün belirlenebilmesine ilişkin “hat bildir” işlemi söz konusu firmalar tarafından yapılabilecektir.

Diğer taraftan, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde yetkilendirilmiş yükümlülerin mavi hatta işlem gören beyannameleri için ertelenmiş kontrol uygulaması düzenlenmediğinden, bu kapsamda işlem gören beyannamelere ilişkin ertelenmiş kontrol işlemi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Harun USLU
Bakan a.
Genel Müdür V.

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top