Search
Close this search box.

İthalatta Gözetim Uygulaması 2021/4 Hakkında – GGM

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-20117910-502.02
Konu : İthalatta Gözetim Uygulaması

24.03.2023 / 83883314
DAĞITIM YERLERİNE

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden alınan 17.03.2023 tarihli ve 9210804 sayılı yazıda;

İthalatta Gözetim Uygulamasına ilişkin 2021/4 sayılı Tebliğ kapsamında, Bakanlığımız Hayvancılık Genel Müdürlüğünden Gözetim Belgesi uygunluk yazısı alınmaktadır. Bu yazı söz konusu ürünün ithalatın müsaade edildiğine dair ön izin mahiyetindedir.

Veteriner kontrollerine tabi ürünlerin ülkeye girişinde bazı gümrük müdürlüklerinin veteriner kontrolleri yapıldıktan sonra düzenlenen Veteriner Giriş Belgesi ile karıştırarak, ürünler veteriner kontrolüne tabi tutulmadan ürüne ilişkin ön izin mahiyetindeki Hayvancılık Genel Müdürlüğünün Gözetim Belgesi uygunluk yazısı ile sehven ürünlerin girişine izin verildiği görülmüştür.

Bu nedenle veteriner kontrolüne tabi ürünlerin ülkeye girişinde Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü/İthalata Yetkili İl Müdürlükleri tarafından kontrol edildikten sonra düzenlenecek uygunluk yazısının esas alınmasının gerektiği… ”
Belirtilmektedir.

Bu itibarla, konuya ilişkin bilgi edinilmesi ve yukarıda bahsi geçen hususlara dikkat edilmesi konusunda bağlantınız idarelerin bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Cenk Burak ALTAY
Bakan a.
Daire Başkanı V.

EK : 1 adet yazı


T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : E-10724253-325.11.02.01-9210804
Konu : Gözetim Belgesi

DAĞITIM YERLERİNE

İthalatta Gözetim Uygulamasına ilişkin 2021/4 sayılı Tebliğ kapsamında, Bakanlığımız Hayvancılık Genel Müdürlüğünden Gözetim Belgesi uygunluk yazısı alınmaktadır. Bu yazı söz konusu ürünün ithalatına müsaade edildiğine dair ön izin mahiyetindedir.

Veteriner kontrollerine tabi ürünlerin ülkeye girişinde bazı gümrük müdürlüklerinizin veteriner kontrolleri yapıldıktan sonra düzenlenen Veteriner Giriş Belgesi ile karıştırarak, ürünler veteriner kontrolüne tabi tutulmadan ürüne ilişkin ön izin mahiyetindeki Hayvancılık Genel Müdürlüğünün Gözetim Belgesi uygunluk yazısı ile sehven ürünlerin girişine izin verildiği görülmüştür.

Bu nedenle veteriner kontrolüne tabi ürünlerin ülkeye girişinde Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü/İthalata Yetkili İl Müdürlükleri tarafından kontrol edildikten sonra düzenlenecek uygunluk yazısının esas alınmasını ve bu konunun ilgili birimlerinize iletilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Dr. Durali KOÇAK
Bakan a.
Genel Müdür

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top