T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı   : E-85593407-00071271138
Konu : İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Mevzuat

DAĞITIM YERLERİNE

İthalat Genel Müdürlüğünden alınan 19.01.2022 tarihli 71166999 sayılı yazıda; 18.01.2022 tarihli ve 31723 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğler ile İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Mevzuat kapsamında 14 adet Tebliğ’de değişiklik yapıldığı, İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Mevzuat kapsamında uygulanan birim kıymet esaslı Tebliğlerin, ilgili birim kıymetin altında kalan eşyayı kapsadığı, ilgili Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Tebliğlerde de eşyanın karşılarında gümrük kıymetine yer verilmekte olduğundan bahisle, uygulamanın bu esasa göre devam ettirilmesinin önem arz ettiği belirtilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükler

Resmi Yazının Orjinalini Görmek İçin Tıklayınız.


     AB Mevzuat     

18.01.2022 Tarihli 31723 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan “İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Değişikliği”

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2006/11

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2007/1

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2007/9

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2007/25

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2007/28

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2010/4

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2011/7

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2013/1

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2016/1 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2018/2

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2018/8

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2019/4

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2020/5

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2020/6


21.01.2022 / 15:53:29

     AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş.     

Uzmanlarımız tarafından hazırlanan bu çalışmalarda verilen bilgilerden dolayı şirketimizin yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Belirli bir konuya ilişkin olarak ilgili danışmana başvurulması tavsiye edilmektedir.

18.01.2022 Tarihli 31723 Sayılı Resmi Gazete İçin Tıklayınız.