T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-24545304-554.01.02-00071119766
Konu : İthalat Denetimi

ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

İlgi : 28.10.2021 tarihli ve 947 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız incelenmiş olup, 1, 9 ve 25 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri uyarınca yürütülen denetimlerde karşılaşılan sorunlar aktarılmaktadır.

Bilindiği üzere, ithalatta ürün güvenliği denetimlerinin temel hedefi, ithal yolla piyasaya arz
edilecek ürünlerin, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarını taşıyıp taşımadığının kontrol edilmesidir. Bu hedef doğrultusunda Bakanlığımızca yürütülen ithalat denetimleri Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi üzerinden risk esaslı olarak gerçekleştirilmektedir. TAREKS risk analizinde yapılan değerlendirmeler ile zaman zaman denetimlerde artış veya azalış görülebilmektedir.

Denetimlerde yaşanan sorunlara ilişkin TSE ile zaman zaman görüşülmekte olup, denetim sürecinin iyileştirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Bu çerçevede, firma ve TSE arasındaki bilgi akışının sağlanması ve dosyaların daha kolay takip edilebilmesi için TSE tarafından bir çağrı merkezi oluşturulduğu bilinmektedir.

Ayrıca, Bakanlığımız Bölge Müdürlüklerince yürütülen denetimlerde de firmalar ile denetmenlerin iletişim kurmasını sağlamak amacıyla TAREKS’te “DENETMENE SOR” sekmesi devreye alınmıştır. Firmalar fiil denetime düşen başvurularını TAREKS’te sorgulayarak ilgili başvuru bilgisinin yanında yer alan “DENETİM MESAJLARI butonundan ilgili denetmenle iletişime geçebilecektir. Bu yolla firmalar ve denetmen arasındaki iletişimin artırılarak denetim sürecinde yaşanan aksamaların giderilmesi hedeflenmektedir.
Bilgilerini rica ederim.

AHMET KARABAY
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Yazının Orjinalini Görmek İçin Tıklayınız

Daha Detaylı Bilgi İçin; 2022 Yılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri

Daha Detaylı Bilgi İçin; Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü için tıklayınız.