18.01.2022 Tarihli 31723 Sayılı Resmi Gazete 

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/11)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 23/5/2006 tarihli ve 26176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/11)’in 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının)” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddede yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.P/ G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Gümrük Kıymeti

(ABD Doları (Kg*)

9405.11

(9405.11.90.00.00 hariç)

LED ışık kaynağı ile kullanılmaya mahsus olanlar

8

9405.11.90.00.00

Diğer maddelerden olanlar (adi metallerden olanlar hariç)

60

Diğer maddelerden olanlar (yalnızca adi metallerden olanlar)

17

9405.19

(9405.19.90.00.00 hariç)

Diğerleri

8

9405.19.90.00.00

Diğer maddelerden olanlar (adi metallerden olanlar hariç)

60

Diğer maddelerden olanlar (yalnızca adi metallerden olanlar)

17

9405.21

LED ışık kaynağı ile kullanılmaya mahsus olanlar

10

9405.29

Diğerleri

10

9405.31.00.00.00

LED ışık kaynağı ile kullanılmaya mahsus olanlar

8

9405.39.00.00.00

Diğerleri

8

9405.41.10.00.00

Projektörler

14

9405.41.31.00.00

Plastik maddelerden olanlar

8

9405.41.39.00.00

Diğer maddelerden olanlar

20

9405.42.10.00.00

Projektörler

14

9405.42.31.00.00

Plastik maddelerden olanlar

8

9405.42.39.00.00

Diğer maddelerden olanlar

20

9405.49.10.00.00

Projektörler

14

9405.49.40.00.00

Plastik maddelerden olanlar

8

9405.49.90.00.00

Diğer maddelerden olanlar (Kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus olanlar veya floresans lambalarla kullanılmaya mahsus olanlar hariç)

20

9405.49.90.00.00

Diğer maddelerden olanlar (Yalnızca kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus olanlar veya floresans lambalarla kullanılmaya mahsus olanlar)

8

9405.50

Elektrikli olmayan aydınlatma cihazları

10

*Kg: Brüt ağırlık                                                                                                            

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

23/5/2006

26176

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

15/3/2007

26463

2-

28/7/2011

28008

3-

11/7/2012

28350

4-

7/6/2020

31148

5-

7/1/2021

31357

6-

24/2/2021

31405

 

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız