18.01.2022 Tarihli 31723 Sayılı Resmi Gazete 

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/9)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 10/1/2007 tarihli ve 26399 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/9)’in 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin Ek-1’inde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Gümrük Kıymeti

(ABD Doları (Kg*)

9401.31.00.00.00

Ahşap olanlar

2,5

9401.39.00.00.12

Adi metallerden koltuk ve sandalyeler

9401.39.00.00.19

Diğer maddelerden koltuk ve sandalyeler

9401.41.00.00.00

Ahşap olanlar

2,5

9401.49.00.00.00

Diğerleri

9401.52.00.00.00

Bambudan

3,5

9401.53.00.00.00

Hintkamışından

3,5

9401.59.00.00.00

Diğerleri

3,5

9401.61.00.00.11

Çocuklar için olanlar

5

9401.61.00.00.19

Diğerleri

5

9401.71.00.00.11

Çocuklar için olanlar

8

9401.71.00.00.19

Diğerleri

8

9401.79.00.00.11

Çocuklar için olanlar

3

9401.79.00.00.19

Diğerleri

3

9401.80.00.00.11

Çocuklar için olanlar

7

9401.80.00.00.19

Diğerleri

7

9401.91.90.00.00

Diğerleri

1,5

9401.99.90.00.00

Diğerleri (Kara nakil vasıtalarında kullanılan türde oturmaya mahsus mobilyalara ait olanlar hariç)

4

9403.20.80.90.00

Diğerleri

6

9403.60 (9403.60.10.00.00, 9403.60.30.00.00, 9403.60.90.90.00 hariç)

Diğer ahşap mobilyalar

1,5

9403.60.10.00.00

Yemek odalarında ve oturma odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar

3

9403.60.30.00.00

Mağazalarda kullanılan türden ahşap mobilyalar

18

9403.60.90.90.00

Diğerleri

2,5

9403.82.00.00.00

Bambudan olanlar

2,5

9403.83.00.00.00

Hintkamışından

2,5

9403.89.00.00.00

Diğerleri

2,5

9403.99.10.00.00

Metalden olanlar

2,5

*Kg: Brüt Ağırlık                                                                                                            

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

10/1/2007

26399

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

28/7/2011

28008

2-

15/5/2016

29713

3-

7/6/2020

31148

 

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız