İthalatta Gözetim Uygulanması Tebliğ 2013/6 Ek

Kaydet
Kapat

14.04.2022 Tarihli  31809 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/6)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 20/4/2013 tarihli ve 28624 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/6)’in 1 inci maddesinde yer alan tablodaki 2 nci satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2 8508.11.00.00.11 Gerilimi 110 Volt veya daha fazla olanlar (robot/akıllı süpürgeler hariç) 70
Gerilimi 110 Volt veya daha fazla olanlar  (Yalnız robot/akıllı süpürgeler) 200
8508.11.00.00.19 Diğerleri (Yalnız robot/akıllı süpürgeler) 200

 

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top