18.06.2022 Tarihli 31870 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Kapsam

MADDE 1- 22/2/2020 tarihli ve 31047 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/1)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P. Eşya Tanımı Gümrük Kıymeti (ABD Dolar/Kg)

70.04

Çekme ve üfleme cam (plaka halinde), absorblayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın. Takat başka şekilde işlenmemiş

0,50

70.05 (7005.10.80.00.00 hariç)

Float cam ve yüzeyi taşlanmış veya parlatılmış cam (plakalar halinde) absorblayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın, fakat başka şekilde işlenmemiş

0,50

7005.10.80.00.00

Kalınlığı 4,5 mm yi geçenler

0,60

70.06 (7006.00.90.00.19 hariç)

70.03. 70.04 veya 70.05

Pozisyonlarındaki camların bombelendirilmiş, kenar işlemeli, aşındırılmış, delinmiş, emaye baskı uygulanmış veya başka şekilde işlenmiş, fakat diğer malzemelerle çerçevelenmemiş veya donatılmamış olanlar

0.70

7006.00.90.00.19

Diğerleri 7

70.07 (7007.11.10.00.11, 7007.11.10.00.12,

7007.11.10.00.19, 7007.11.10.00.29,

7007.19.80.00.15, 70072120.00.21,

70072120.0029, 70072120.00.31 ve

7007.2120.0039 hariç)

Emniyet camları [sertleştirilmiş (temperlenmiş) veya lamine edilmiş camlardan)

0.70

7007.11.10.00.11

Kütle halinde boyanmış veya emici veya yansıtıcı tabakası olan düz emniyet camları

4

7007.11.10.00.12

Kütle halinde boyanmış veya emici veya yansıtıcı tabakası olan bombeli emniyet camlan

4

7007.11.10.00.19

Diğer düz emniyet camları

4

7007.11.10.00.29

Diğer bombeli emniyet camları 4
7007.19.80.00.15 Diğerleri

1

7007.21.20.00.21

Kurşuna dayanıklı olanlar 4.5
7007.21.20.00.29 Diğerleri

4.5

7007.21.20.00.31

Kurşuna dayanıklı olanlar 4,5
7007.21.20.00.39 Diğerleri

4,5

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Önceki İçerikİmalatçı İhracatçı Adına Gelen Numunelik Eşya ve Modeller
Sonraki İçerikİthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2010/7 Mülga