İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2004/20’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2004/20’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

07.06.2020 Tarihli ve 31148 sayılı Resmi Gazete 

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2004/20)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 26/12/2004 tarihli ve 25682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/20)’in Ek-1’inde yer alan tablodaki 7318.16.50.00.00 G.Tİ.P.’li eşya satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

7318.16.60.00.00Emniyet Somunları

8.000

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

26/12/2004

25682

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin

 

Tarihi

Sayısı

1-

26/6/2015

29398

2-

25/10/2016

29868

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

26/12/2004 tarihli ve 25682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/20)

(Değişen Tablonun Eski Hali Aşağıda Bilgilerinize Sunulmuştur)

7318.16.50.00.00Emniyet somunları6000

 

image_pdfimage_print