07.06.2020 Tarihli ve 31148 sayılı Resmi Gazete 

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1  19/4/2006 tarihli ve 26144 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/7)’in 1 inci maddesinde yer alan tablodaki 3924.10.00.00.00 G.T.İ.P.’li eşya satırı yerine aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

3924.10.00.00.21

Biberonlar

3.900

3924.10.00.00.22

Alıştırma bardakları

3.900

3924.10.00.00.29

Diğerleri

4.400

3924.10.00.00.31

Biberonlar

3.900

3924.10.00.00.32

Alıştırma bardakları

3.900

3924.10.00.00.39 Diğerleri

4.400

MADDE 2  Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

19/4/2006

26144

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin

 

Tarihi

Sayısı

1-

29/11/2006

26361

2-

31/10/2007

27449

3-

28/7/2011

28008

4-

11/7/2012

28350

 

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.


19/4/2006 tarihli ve 26144 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/7)

(Değişen Tablonun Eski Hali Aşağıda Bilgilerinize Sunulmuştur)

3924.10.00.00.00 Sofra ve mutfak eşyası 3.900