İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ No 2004/12’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ No 2004/12’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

07.06.2020 Tarihli ve 31148 sayılı Resmi Gazete 

İTHALATTA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2004/12)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 9/5/2004 tarihli ve 25457 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/12)’in 4 üncü maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Adet)

8539.21.30.00.00

Motosikletlerde veya diğer motorlu araçlarda kullanılan türden olanlar0,80

8539.29.30.00.00

Motosikletlerde veya diğer motorlu araçlarda kullanılan türden olanlar

0,15

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin  Tarihi  Sayısı

9/5/2004

25457

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız

9/5/2004 tarihli ve 25457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/12)

(Değişen Tablonun Eski Hali Aşağıda Bilgilerinize Sunulmuştur)

G.T.İ.P.Madde İsmiKıymet (CIF)
8539.21.30.00.00Motosikletlerde veya diğer motorlu araçlarda kullanılan türden olanlar0,50 ABD Doları/Adet
8539.29.30.00.00Motosikletlerde veya diğer motorlu araçlarda kullanılan türden olanlar0,08 ABD Doları/Adet

 

image_pdfimage_print