Search
Close this search box.

Kıymet Araştırması – (Genelge 2012/29 Kapsamında)

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 85593407-140.02
Konu : Kıymet Araştırması

02.06.2020/54664545
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, son dönemde birçok eşya ilave gümrük vergisi, ek mali yükümlülük ve gözetim uygulamasına tabi tutulmuş olup, bu düzenlemelerin etkin olarak uygulanabilmesi, eşyanın gümrük kıymetinin doğru bir şekilde beyan edilmesine bağlıdır. Bu itibarla, beyan edilen gümrük kıymetinin gerçeklik ve doğruluğunun incelenmesi kritik öneme sahiptir.

Genel Müdürlüğümüzce ithalat verileri üzerinde yapılan analizlerde ve Genel Müdürlüğümüze intikal eden muhtelif olaylarda, özellikle, kuruyemiş, kozmetik ve temizlik eşyası, elektrikli ev eşyası, oyun konsolu, oyuncak, güneş gözlüğü, saat gibi ürün gruplarında beyan edilen kıymetin düşüklüğü noktasında şüpheye yol açan tutarsızlıklara rastlanılmaktadır.

Ayrıca, gözetim uygulamasına tabi eşyanın kıymetinin yurt dışı gider beyanı ile gözetim tebliğlerinde belirtilen kıymete yükseltildiği hallerde, fatura değeri ile gözetim kıymeti arasında ciddi oranda fatura kıymetinden şüphe edilecek fark olduğu durumlarda, eşyanın gözetim kıymetine yükseltilerek çekilmesi ve akabinde vergilerin dava konusu yapılması suretiyle geri alınması halinde çok ciddi hazine kayıplarına neden olan durumların ortaya çıkaması söz konusu olabilecektir. Bilindiği üzere, 2012/29 sayılı Genelgenin C/2.3 sayılı bölümünde, beyan edilen eşyanın ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğler uyarınca gözetim belgesine tabi olması veya beyan edilen kıymetin gözetime ilişkin tebliğlerde belirtilen kıymetlerden yüksek olması durumunda kıymet araştırmasına gidilmemesinin esas olduğu belirtilmekle birlikte, ciddi şüphe ve emarelerin bulunması ve bu durumun araştırma talebinde açıkça belirtilmesi durumunda kıymet araştırmasına
gidilebileceği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, ilave gümrük vergisi, ek mali yükümlülük, anti damping vergisi ve gözetim gibi uygulamalara tabi, yukarıda adı geçen ve Bölge Müdürlüğünüzce de tespit edilen eşya gruplarında düşük kıymet beyanının önüne geçilmesi ve hazine kayıplarının önlenmesini teminen;

– Bağlantınız gümrük müdürlüklerinde eşyanın kıymetine ilişkin yapılan işlemlerde azami titizlik gösterilmesi,

– Eşyanın fatura veya diğer belgelerinde marka/model bilgileri varsa veya TAREKS’e tabi olanlarda sistemde belirtilen marka/model bilgileri doğrultusunda ilgili markanın Türkiye temsilcisi/distribütörü nezdinde elde edilecek ithalat birim fiyatlarından da yararlanılması, kıymetinden şüphe edilmesi halinde 2012/29 sayılı genelge kapsamında kıymet araştırmasına  gidilmesi,

– Gümrük idarelerince kıymet araştırmasına gidilen beyannamelerde BİLGE sisteminde Muayene Kontrol alanında bulunan “Kıymet Araştırması” seçeneğinin işaretlenmesi,

– Bölge Müdürlüğünüzce, bağlantınız gümrük idarelerindeki ithalat işlemleri ile ilgili olarak eşyanın beyan edilen kıymetinde zaman içinde düşüş olup olmadığı vb. hususlarda periyodik olarak araştırma yapılması, herhangi bir tespitte bulunulması halinde gümrük müdürlüklerinin talimatlandırılması, gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top