İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2019/6’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2019/6’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

07.06.2020 Tarihli ve 31148 sayılı Resmi Gazete

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/6)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 3/9/2019 tarihli ve 30877 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/6)’in 1 inci maddesinde yer alan tablodaki 5 ve 8 inci satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

59503.00.21.00.00 Diğerleri 13.000

 

89503.00.35.00.00 Plastik maddelerden olanlar 15.000

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
3/9/201930877
image_pdfimage_print