İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2010/4’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2010/4’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

07.06.2020 Tarihli ve 31148 sayılı Resmi Gazete

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/4)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 9/5/2010 tarihli ve 27576 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/4)’in 1 inci maddesinde yer alan tablodaki 8703.30.99.00.00 G.T.İ.P.’li eşya satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

8708.30.99.00.00Diğerleri10

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
9/5/201027576
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
1-25/6/201127975
2-28/7/201128008

9/5/2010 tarihli ve 27576 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/4)

(Değişen Tablonun Eski Hali Aşağıda Bilgilerinize Sunulmuştur)

8708.30.99.00.00Diğerleri6

image_pdfimage_print