İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2013/6’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2013/6’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

07.06.2020 Tarihli ve 31148 sayılı Resmi Gazete

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/6)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 20/4/2013 tarihli ve 28624 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/6)’in 1 inci maddesinde yer alan tablodaki 2, 17 ve 23 üncü satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“28508.11.00.00.11Gerilimi 110 Volt veya daha fazla olanlar70″

 

“178516.40.00.00.11Buharlı ütüler35″

 

“238516.71.00.00.11Sadece kahve yapmaya mahsus olanlar50
8516.71.00.00.12Sadece çay yapmaya mahsus olanlar32″

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
20/4/201328624
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
1-13/8/201328734
2-22/8/201529453
image_pdfimage_print