07.06.2020 Tarihli ve 31148 sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/6)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 24/5/2017 tarihli ve 30075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/6)’in 1 inci maddesinde yer alan tablodaki 7315.11.90.00.11 G.T.İ.P.’li eşya satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

7315.11.90.00.11 Transmisyon zincirleri 6

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
24/5/2017 30075