İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2017/2’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2017/2’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

07.06.2020 Tarihli ve 31148 sayılı Resmi Gazete

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 11/4/2017 tarihli ve 30035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/2)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GTİPEşyanın TanımıGümrük Kıymeti (ABD Doları/Kg*)
4011.10.00.90.12Çelik Kuşaklı Radyal Dış Lastikler4,5
4011.20.10.00.19Diğerleri4,5
4011.40.00.00.00Motosikletlerde kullanılanlar3
4011.50.00.00.00Bisikletlerde kullanılanlar3
4013.20.00.00.00Bisikletlerde kullanılanlar3,5
4013.90.00.00.11Motosikletlerde kullanılanlar3,5

*Kg: Brüt Ağırlık

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
11/4/201730035
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
3/5/201830410
image_pdfimage_print