İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2018/10’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2018/10’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

07.06.2020 Tarihli ve 31148 sayılı Resmi Gazete

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/10)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 13/6/2018 tarihli ve 30450 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/10)’in 1 inci maddesinde yer alan tablodaki 8431.31.00.00.19 G.T.İ.P.’li eşya satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

8431.31.00.00.19Diğerleri6

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
13/6/201830450
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
14/3/202031068

image_pdfimage_print