30.11.2022 Tarihli 32029 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022/33)

MADDE 1- 24/11/2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/33)’in 4 üncü maddesinde yer alan tablodaki “Hyosung TNC” ibaresi “Hyosung TNC Corporation” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Önceki İçerikYatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 6435
Sonraki İçerikİhracat Beyannamelerinin Kapatılması Hakkında