T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı : E-63721428-170.01.01-
Konu : İhracat Beyannamelerinin Kapatılması Ayrıca Bkz; “İhracat Beyannamalerinin Kapatılması Hakkında Yazılar

29.11.2022/80451689
DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünden alman ve bir örneği ilişikte gönderilen 29.11.2022 tarihli 80442562 sayılı yazılarında aynen;

“Ülkemiz ihracat hedeflerine ulaşılması açısından ihracat beyannamelerinin kapatma işlemlerinin geciktirilmeksizin yerine getirilmesi önem arz etmektedir.

Bu itibarla, 30 Kasım 2022 tarihi sonuna kadar ihracat taleplerinin karşılanması için, fazla mesai uygulamasına ilişkin mer’i mevzuat hükümleri de dikkate alınarak gümrük idarelerinin açık bulundurulmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması, ihracat işlemlerinin aksamamasını teminen bağlantı Gümrük Müdürlüklerinizde tescil edilmiş ihracat beyannamelerinin muayene dahil tüm işlemlerinin süratle tamamlanması ve işlemlerin hızlandırılması için azami özenin gösterilmesi yönünde beyanname sürecindeki tüm paydaşların bilgilendirilmesi…” ifade edilmiştir.

Bu itibarla, Makamlarından alınan talimatların eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesini teminen Müdürlüğünüzce gerekli görülen tüm tedbirlerin alınmasını ivedilikle rica ederim.

Muhammet TURSUN Bölge
Müdürü a.
Bölge Müdür Yrd. V.

EK:
Üstyazı Örn.

DAĞITIM:
Gereği:
Tüm Bağlantı Gümrük Müdürlüklerine

Bilgi:
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
İstanbul İhracatçı Birlikleri Gen. Sek.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü İçin tıklayınız.

Önceki İçerikİthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Tebliği 2022/33 Ek
Sonraki İçerikKKDF ve TBF İşlemleri Hakkında Yazı