10.11.2022 Tarihli 32009 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı:  6369

Ekli “İthalatta ilave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

9 Kasım 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

İTHALATTA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararın eki Ek-1 sayılı tabloya aşağıdaki satırlar eklenmiş ve aynı tabloda yer alan 7312.10.41.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonuna ait satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

4811.51.00.90.11

 

0

0

0

0

25

25

25

25

4811.59.00.90.21

 

0

0

0

0

25

25

25

25

 

7312.10.41.00.00

 

0

0

0

0

25

25

25

25

 

MADDE 2- Bu Karar, yayımı tarihini takip eden on beşinci gün yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.