Search
Close this search box.

İthali Yapılan Cep Telefonlarının İhracı

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-52707093-622.01 -00072576849
Konu : İthali Yapılan Cep Telefonlarının İhracı

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ DERNEĞİNE

İlgi : 22.02.2022 tarihli ve 831 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız incelenmiştir. 18.06.2019 tarihli 30805 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliğ’in (İHRACAT: 2019/5) “İhracat İşlemleri” başlıklı 4 üncü maddesinde “

(1) IMEI numarasını haiz eşyanın ihracatı öncesinde, IMEI numarasının uygunluk kontrolü için Tek Pencere Sistemi üzerinden beyan sahibi tarafından BTK’ya başvurulur. BTK tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilecek kontrolün olumlu sonuçlanması halinde, uygunluk yazısı verilir. Beyan edilen eşyaya ait IMEI numarası gümrük beyan sistemine girilir, beyannamenin tescilinde uygunluk yazısı gümrük idaresince aranır. IMEI numarasını haiz eşyanın ihracatında bu Tebliğ hükümlerine uygun işlem yapmaktan ihracatçı sorumludur. IMEI numarasının beyan edilmemesi halinde, cep telefonu haricindeki eşyanın IMEI numarası içerip içermediğine dair gümrük idaresince ayrıca bir araştırma yapılmaz.

(2) Birinci fıkra kapsamında belirtilen uygunluk yazısı, beyan edilen IMEI bilgilerine göre GSMA verileri esas alınarak cihazlara ait IMEI numaralarının marka ve model bilgileriyle tutarlılığı ile kayıp, çalıntı, IMEI bilgisi değiştirilmiş olma durumu ve Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygunluğu kontrol edilerek düzenlenir.” denilmektedir.

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik’in “Bertaraf edilen veya ihraç edilen cihazlar başlıklı 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrası “ İhracat maksadıyla IMEI numaralarının beyaz listeden çıkarılması talebi, ilgili cihazın ithalatçısı/imalatçısı tarafından yapılır.” hükmünü amirdir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Tekin ÇÎTOĞLU
Bakan a.
Daire Başkanı V.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü için tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top