Search
Close this search box.

İthaline İzin Verilen Eşyanın İzin Başvurusu Hk

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İthalat Genel Müdürlüğü

Sayı : E-18416350-519-
Konu : Yazınız Hk

14.06.2022/75547044
İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

İlgi : 01.06.2022 tarihli ve 2693 sayılı yazınız.

İlgi’de kayıtlı yazınızda özetle, 2022/9 sayılı Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ Eki Liste’de ve ‘İthaline İzin Verilen Eşya’ başlığı altında yer alan eşyanın ithalatı için yapılan izin başvurularında Genel Müdürlüğümüzce bazı bilgi ve belgelerin talep edildiği belirtilerek, bu durumun Tebliğ eki Liste’de yer alan ve yer almayan eşyalar için alınacak izin başvurusunda lehe veya aleyhe herhangi bir fark içermediği ifade edilerek, konunun Genel Müdürlüğümüzce bu kapsamda değerlendirilmesi talep edilmiştir.

Malumları olduğu üzere, Tebliğ eki Liste’de yer alan eşyaların ithali için yapılacak izin başvurusunda bir takım bilgi ve belgeler talep edilmekte olup, başvurunun gerçekleştirilmiş olması kendiliğinden bir izin sonucunu doğurmamaktadır.

Öte yandan, anılan Tebliğe ilişkin iletilen görüş ve öneriler 2023 yılı İthalat Rejimi çalışmaları sırasında değerlendirilecektir.

Bilgilerini rica ederim.

SİNAN YANAZ
Bakan a.
Daire Başkanı

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top