Search
Close this search box.

Kağıtsız İhracat Uygulaması – 23.07.2019

Kaydet
Please login

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 73421605-170.01.01
Konu : Kağıtsız İhracat Uygulaması

23.07.2019/46226946
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) 04.04.2019 tarihli ve 73421605-100/00043202274 sayılı yazımız.

b) 29.04.2019 tarihli ve 73421605-100/00043875124 sayılı yazımız.

c) 06.05.2019 tarihli ve 73421605-142/00044075762 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere Gümrük Yönetmeliğinde, 24.05.2019 tarihinde yapılan değişiklikle ihracat beyannameleri ile uluslararası düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerden ya da Bakanlıkça belirlenecek durumlardan kaynaklı olarak kağıt ortamında onaylanması gerekenler dışındaki ekli belgeler gümrük idaresine kağıt ortamında ibraz edilmeyecektir.

Bu kapsamda;

24 Temmuz 2019 tarihi itibariyle ihracat beyannamesi muayene memurunca elektronik ortamda imzalanacak olup; gözetim memuru işlemleri ekte gönderilen kılavuz uyarınca elektronik ortamda yapılacaktır.

20 Ağustos 2019 tarihine kadar ihracat beyannamesi hem kağıt ortamında hem de elektronik ortamda muayene memurunca imzalanmaya devam edilecek olup, bu tarihe kadar ihracat beyannamesinin kağıt ortamında verilmesi durumunda halihazırda yapılan ibraz ve arşivleme işlemleri aynı şekilde yürütülecektir. Bu tarihten itibaren Gümrük Yönetmeliğinin 112 nci maddesinin 9 uncu fıkrası uyarınca ihracatçı ve gümrük idaresince elektronik ortamda arşivleme yapılacaktır.

İhracat beyannamesi eklerinin ibrazına ilişkin işlemler ile gümrük beyannamesine ilişkin dilekçeler elektronik ortamda ilgi (a) da kayıtlı yazımız uyarınca yapılacaktır. Gümrük Yönetmeliğinin 112 nci maddesinin 9 uncu fıkrası uyarınca elektronik ortamda paylaşılan ihracata ilişkin gümrük beyannamesi elektronik olarak, bu beyanname eki belgeler ise belge aslının bulunduğu ortama göre kağıt veya elektronik olarak beyanın bağlayıcılığı çerçevesinde, her bir beyanname itibariyle, sonradan yapılacak kontrollere imkan sağlayacak şekilde Kanunun 13 üncü maddesi çerçevesinde ihracatçı tarafından saklanacaktır.

20 Ağustos 2019 tarihinden sonra ihracat beyannamesinin kağıt nüshası, gümrük idarelerince yükümlüsüne ya da herhangi kurum/kuruluşa verilmeyecektir.

Sürecin titizlikle izlenerek herhangi bir sorunla karşılaşılması durumunda dijitalgumrukdestek@ticaret.gov.tr adresine iletilmesi ve yazılı olarak bildirilmesi önem arz etmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Yakup SEFER
Bakan a.
Genel Müdür V.

Ek: 1 Adet Kılavuz.

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top