Search
Close this search box.

Kağıtsız İhracat Uygulaması – Mavi ve Yeşil Hat Hk

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-73421605-142-00061657824
Konu : Kağıtsız İhracat Uygulaması-Mavi ve Yeşil
Hatta İşlem Gören Beyannameler

22.02.2021/61657824
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 28.01.2021 tarihli ve E-73421605-106.03-00061019046 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımız konusu Kağıtsız İhracat Uygulaması kapsamında işlem gören ihracat beyannameleri ile ilgili olarak BİLGE Sisteminde yapılan düzenlemelere ilişkin olarak Genel Müdürlüğümüzce yapılan değerlendirme sonucunda, söz konusu uygulama, onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmalarca tescil edilerek mavi hat kriterinde işlem gören ihracat beyannamelerinde; BİLGE Sisteminde referans amaçlı olarak sistem tarafından istenen belgeler alanında yer alan belgelerden “Yükümlüce Beyan Edilen Dokümanlar” kısmında beyan edilmiş olanların taranması şeklinde devreye alınacaktır.

Söz konusu düzenleme. BİLGE Sisteminde referans amaçlı olarak sistem tarafından istenen belgeler alanında yer alan ve beyannamenin belgeler bölümünde ekleneceği beyan edilen hâlihazırda kağıt ortamında bulunan belgeleri kapsamakta olup Tek Pencere Sisteminde yer alan belgeler (Örn. E-fatura) ile elektronik olarak düzenlenen belgelerin ve sistem tarafından referans amaçlı olarak istenmemiş olan belgelerin taranarak beyannameye eklenmesine gerek bulunmamaktadır.

Bu çerçevede, BİLGE Sisteminde yapılmış olan düzenlemelerin Ankara Gümrük Müdürlüğünde gerçekleştirilecek pilot uygulamasının 01.03.2021 tarihine alınmasına karar verilmiş olup uygulamanın seyri takip edilerek 01.04.2021 tarihinde tüm gümrük müdürlüklerine yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Diğer taraftan sarı ve kırmızı hatta işlem gören diğer beyannamelere ilişkin olarak tarama işlemleri halihazırda olduğu gibi devam edecek olup “Yükümlüce Beyan Edilen Dokümanlar” kısmında taranarak sisteme yüklenecek belge beyan edilmiş ancak bu belgelerin taranarak sisteme yüklenmemiş olması halinde beyannamenin blokesinin kaldırılmasına izin verilmeyecektir. Bu beyannameler için de Tek Pencere Sisteminde yer alan belgeler ile elektronik olarak düzenlenen belgelerin taranarak beyannameye eklenmesine gerek bulunmamaktadır.

Bu itibarla, yukarıda belirtildiği şekilde işlem yapılmasını teminen üyelerinize gerekli bilgilendirmenin yapılması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Burak Serkan YAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top