Search
Close this search box.

Kağıtsız İhracat Uygulaması – Mavi ve Yeşil Hatta İşlem

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-73421605-106.03-00061019046
Konu : Kağıtsız İhracat Uygulaması-Mavi ve Yeşil
Hatta İşlem Gören Beyannameler

28.01.2021/61019046
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere İhracatta Kağıtsız Gümrük İşlemleri kapsamında Gümrük Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle ihracat beyannameleri ile uluslararası düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerden ya da Bakanlıkça belirlenecek durumlardan kaynaklı olarak kağıt ortamında onaylanması gerekenler dışındaki ekli belgeler gümrük idaresine kağıt ortamında ibraz edilmemekte, kağıt ortamında düzenlenen beyanname eki belgeler taranarak BİLGE Sisteminde beyan edilmektedir.

Bu kapsamda, BİLGE Sisteminde, ihracata ilişkin gümrük beyannamesinde “Yükümlüce Beyan Edilen Dokümanlar” kısmında taranarak sisteme yüklenecek belge beyan edilmiş ancak bu belgelerin taranarak sisteme yüklenmemiş olması halinde beyannamenin blokesinin kaldırılmasına izin verilmemektedir. Söz konusu düzenlemenin bloke kaldırma işlemi olmadan doğrudan “çıkabilir” statüye gelen mavi ve yeşil hat kriterinde işlem gören ihracata ilişkin beyannamelerinde de uygulanabilmesini teminen BİLGE Sisteminde düzenleme yapılmıştır.

Bu çerçevede, onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmalarca tescil edilerek mavi hat kriterinde işlem gören ve yetkilendirilmiş yükümlülerce tescil edilerek yeşil hat kriterinde işlem gören ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinde,

  • “Yükümlüce Beyan Edilen Dokümanlar” kısmında taranarak sisteme yüklenecek belge beyan edilmiş olması halinde beyannamenin doğrudan “Çıkabilir” statüye değil teslim alınmış statüye getirilmesi,
  • Teslim alınmış statüde kalan söz konusu beyannamelere taranarak belge yüklenebilmesinin sağlanması,
  • Taranarak sisteme yüklenmesi gereken belgelerin tamamının sisteme yüklenmesini müteakip beyannamenin statüsünün “çıkabilir” statüye ilerletilmesi,
  • Sonradan verileceği beyan edilen belgelerin beyannamenin “çıkabilir” statüye ilerledikten sonra da sisteme yüklenebilmesi,

yönünde BİLGE Sisteminde yapılmış olan düzenlemelerin pilot uygulaması 22.02.2021 tarihinde Ankara Gümrük Müdürlüğünde gerçekleştirilecek olup uygulamanın 03.03.2021 tarihinde tüm gümrük müdürlüklerine yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Bu itibarla, yukarıda belirtildiği şekilde işlem yapılmasını teminen üyelerinize gerekli bilgilendirmenin yapılması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Burak Serkan YAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

Dağıtım:
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneğine
Tobb Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine
Türkiye İhracatçılar Meclisine
Yased Uluslararası Yatırımcılar Derneğine
Uluslararası Nakliyeciler Derneğine
Müstakil Sanayici ve İşadamları Demeği Genel Sekreterliği (Müsiad)
Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top