Search
Close this search box.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik 17.04.2022

Kaydet
Please login

17.04.2022 Tarihli 31812 Sayılı Resmi Gazete

YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “noterden onaylı imza sirkülerleri” ibaresi “yetkili olduklarına dair sicil tasdiknamesi” olarak, aynı maddenin onuncu fıkrasının (d) bendinde yer alan “noter onaylı imza sirkülerlerinin” ibaresi “sicil tasdiknamesinin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top