Search
Close this search box.

Türkiye-Malezya STA ve TPS-OIC Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı : E-82699423-724.01.02-00077073497
Konu : Türkiye-Malezya STA ve TPS-OIC’ye İlişkin Açıklamalar

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünü muhatap 07.07.2022 tarihli yazınız.

İlgi’de kayıtlı yazınızda, Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması (STA) ile İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) kapsamında verilen tavizlerde çakışma olması sebebiyle uygulanacak vergi oranı hakkında tereddüt hasıl olduğu ifade edilmekte ve konunun açıklığa kavuşturulması talep edilmektedir. Bu kapsamda gerekli açıklamalar aşağıda maddeler halinde düzenlenmiştir:

1- STA çerçevesinde düzenlenen menşe ispat belgesi ibraz edilmesi halinde STA kapsamındaki indirimli vergilerden faydalanılmaya devam edilecektir.

2- TPS-OIC menşe ispat belgesinin ibraz edilmesi halinde TPS-OIC kapsamında verilen tavizler (5746 sayılı Karar) geçerli olacaktır.

3- Hangi menşe ispat belgesinin düzenleneceği konusunda Bakanlığımızın bir rolü bulunmamaktadır.

4- TPS-OIC, İslam İşbirliği Teşkilatına üye ülkelerinin taraf olabileceği bir çoklu bölgesel ticaret anlaşmasıdır. Her üye ülke, Anlaşmaya taraf olup olmamaya kendi karar vermekte; Anlaşmaya taraf olan ülkeler, bir müzakere süreci olmaksızın, taviz listelerini kendileri hazırlamaktadır.

5- Türkiye-Malezya STA’sı halen geçerli olduğundan transit halinde olan eşya için ayrıca bir düzenlemeye gerek bulunmamaktadır.
Bilgilerini rica ederim.

Aylin BEBEKOĞLU
Bakan a.
Genel Müdür V.

Dağıtım:
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü için tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top