Search
Close this search box.

Kılıç Balığı ve İrigöz Orkinos Ticareti – ICCAT Reeksport

Kaydet
Kapat

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-67852565-010.07.01-2363430
Konu : Kılıç Balığı ve İrigöz Orkinos İthalat ve
İhracatında ICCAT İstatistik / Reeksport
Belgesi Uygulaması

25.08.2020/2363430
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) 05.05.2017 tarihli ve 67852565-010.07.01-E.1107596 sayılı yazı.
b) 10.02.2012 tarihli ve B.12.0.BSÜ.0.01.00.00-730[ICCAT-2]-399*00721 sayılı yazı.

1. Bilindiği üzere, balıkçılıkla ilgili uluslararası ve bölgesel kuruluşlar, ülkeler veya ülke grupları tarafından denizlerden avcılık yoluyla istihsal edilen belirli su ürünlerine yönelik ithalat izleme programları uygulanabilmektedir. İzleme programları, bu ürünlerin herhangi bir yasadışı, kayıt dışı veya düzensiz avlanma faaliyetine (IUU) konu edilmemiş olduklarını belgelendirmeyi amaçlamaktadır.

2. Ülkemizin taraf olduğu Atlantik Ton Balıklarının Korunmasına ilişkin Uluslararası Sözleşme bağlamında getirilen kural ve düzenlemeler neticesinde, Kılıç balığının (Xiphias gladius) her türlü ürün formu için, İrigöz/Patlakgöz Orkinos balığının (Bigeye tuna = Thunnus obesus) dondurulmuş ürün formu için ithalat ve ihracat işlemlerinde kullanılmak üzere, Ek-1 ve Ek-2’de yer alan ICCAT İstatistik Belgelerinin düzenlenmesi ve bu dokümanların ürün sevkiyatına eşlik etmeleri zorunludur.

3. İstatistik Belgelerinin düzenlenmesi zorunlu ürünlerin ülkemize ithal edilmiş ve işlendikten sonra tekrar ihracata konu edilmeleri (reeksport) durumunda ise, Ek-3 ve Ek-4’de yer alan ICCAT Reeksport Belgelerinin düzenlenmesi ve bu dokümanların ürün sevkiyatına eşlik etmeleri zorunludur.

4. Ek-5’de ICCAT İstatistik/Reeksport Belgelerinin doldurulmasına yönelik işlem basamaklarını açıklayan rehber bulunmaktadır. Ek-1, Ek-2, Ek-3 ve Ek-4’de verilen ilgili formlar kılıç / irigöz orkinos ihracat veya reeksport işlemlerinde kullanılacaktır.

5.   Bu belgelerin doldurulması, ICCAT İstatistik Belgesinin 7. Bölümü ile ICCAT Reeksport Belgesinin 6. Bölümlerinin imzalanması ve mühürlenmesi İliniz merkez ve ilçelerinde yetkilendirilmiş Bakanlık personeli tarafından yapılacaktır. Belgelerin onaylanmasında kullanılacak imzalar ve mühürlerin taranmış görüntülerinin, ICCAT İstatistik Belge Programı (ICCAT Statistical Document Program) veri tabanına yüklenmiş olması zorunludur.

6. Bu doğrultuda, belgelerin doldurulması, imzalanması ve mühürlenmesi için İlinizden yetkilendirilmiş Bakanlık personel listesinde yapılacak tüm ekleme, değişiklik veya bilgi güncellemelerinin, Ek-6’da verilen forma uygun olarak doldurularak, taranmış imza/mühür görüntüleriyle birlikte, Genel Müdürlüğümüz orkinos@tarimorman.gov.tr e-posta adresine ulaştırılması gerekmektedir.

Ek:
1 – Kılıç SD Belgesi (1 sayfa)
2 – İrigöz Orkinos SD Belgesi (1 sayfa)
3 – Kılıç RC Belgesi (1 sayfa)
4 – İrigöz Orkinos RC Belgesi (1 sayfa)
5 – Rehber (14 sayfa)
6 – Onaylama Yetkilisi Formu (3 sayfa)
7 – SD Belgesi Raporu
8 – ICCAT Tür Listesi (2 sayfa)
9 – ICCAT İthalat Raporu

Dağıtım:
Gereği: 
Denizlere Kıyısı Olan İl Müdürlüklerine
Tüm Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüklerine

Bilgi:
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top