Search
Close this search box.

Kimyahane Hk – 22.04.2015

Kaydet
Please login

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı : 89595164/109
Konu : Kimyahane Hk.

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİNE
Kemeraltı Cad. Kalaycıoğlu İşhanı No:35 Kat: 1-2-3
Tophane/İSTANBUL

İlgi : 06.04.2015 tarihli ve 7096238 sayılı dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçeniz konusu; Gümrük idarelerince alınan numunelerin GTİP tespiti için Laboratuvarlara sevk ve analiz işlemlerinde, önce bağlantımız Kocaeli Laboratuvar Müdürlüğüne gönderildiği, burada analizi yapılamayan numunelerin diğer laboratuvarlara sevk edildiği ve bu durumda zaman kaybına neden olduğu belirtilerek teknik olarak yapılamayan tahlillerin hangi yetkili laboratuvarda analiz yapılacağının madde ayrımı yapılarak listelenmesinin sıkıntıların önüne geçeceği dile getirilmektedir.

Konuyla ilgili olarak Gümrük Yönetmeliğinin 201. maddesi ile Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2012/37 sayılı Genelgelerinde tahlilin yapılacağı laboratuvarlarla ilgili olarak izlenecek yol açıklanmıştır. Bunun yanısıra, Gümrük laboratuvarlarında tahlili yapılabilen eşyaya ilişkin bilgiler Bakanlığımız http://www.gtb.gov.tr/iletisim/bolge-mudurlukleri-i̇letisim) adresi i internet sayfasında yer almaktadır.

Diğer taraftan, talebinize ilişkin yapılan çalışma sonucu, Kocaeli Laboratuvar Müdürlüğünün 21.04.2015 tarih ve 7444369 sayılı yazısı ekinde alınan, Laboratuvarlarında GTİP tespiti yapılabilen ve yapılamayan eşyaların belirtildiği liste ilişikte gönderilmiştir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Musa AYDEMİR
Bölge Müdürü V.


Eki: 1 adet liste (2 sayfa)

KOCAELİ LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNİN 23 NO LU EKİNDEKİ LABORATUVAR TAHLİLİNE TABİ TUTULACAK EŞYA LİSTESİNDEN ANALİZİ YAPILABİLENLER

POZİSYONU veya GTİP AÇIKLAMA
1302 Yapılamamaktadır
15. Fasıl Tüm fasıl pozisyon istatistikleri (15.01,15.03,15.04,15,06 15.09 15.10 tarife pozisyonları hariç)
17. Fasıl Analizi yapılamamaktadır.
18. Fasıl Analizi yapılamamaktadır.
19. Fasıl Analizi yapılamamaktadır.
21. Fasıl Yapılamamaktadır
2202 Yapılamamaktadır.
2207 Tarife pozisyon İstatistikleri (220720009015 ve alkollü içkiler hariç)
2209 Tarife pozisyon istalistikleri
2309 Yapılamamaktadır
25. Fasıl 25,01, 25.03-25.05, 25.07, 25,08, 25.09, 25.13, 25.18 Tarife Pozisyonları hariç
27. Fasıl Tüm fasıl pozisyon istatistikleri (27.01-27.06, 2710.12.310000, 2710.91- 2710.99, 271220, 2713.11- 2713.12, 2714, 27.16 tarife pozisyonları hariç).
28. Fasıl Tüm fasıl pozisyon istatistikleri (Açılması tehlikeli, zehirli ve özel düzenek isteyen maddelerle, 28.44 ve 28.45 tarife pozisyonları hariç)
29. Fasıl Tüm fasıl pozisyon istatistikleri (2905,44 2940 ve Açılması tehlikeli, zehirli ve özel düzenek isteyen maddeler hariç)
3002.10.95.00.00 12’li bazda GTİP verilemiyor
3002.10.99.00.00 12’li bazda GTİP verilemiyor
3002.90.50.10.00 12’li bazda GTİP verilemiyor
3002.90.50.90.00 12’li bazda GTİP verilemiyor
31. Fasıl Tüm fasıl pozisyon istatistikleri
32. Fasıl Tüm fasıl pozisyon İstatistikleri (32.01, 32.13, 32.15 hariç)
33. Fasıl Tüm fasıl pozisyon istatistikleri (3301,33.04, 33.05, 33.06, 33.02 toz halinde olanlar)
34. Fasıl Tüm fasıl pozisyon istatistikleri (34.01, 34.06 ve 3407 hariç)
35. Fasıl Tüm fasıl pozisyon istatistikleri (35,02, 35.04 35.05, 3507 hariç)
38. Fasıl Tüm fasıl pozisyon istatistikleri (38,18 ve 3821 38.25 tarife pozisyonu hariç)
39. Fasıl Tüm fasıl pozisyon istatistikleri (3907.60, 391220 hariç)
4001-4008 Tarife pozisyonları istatisitikleri
47. Fasıl Yapılamamaktadır
4801, 4802, 4804, 4805 Tarife pozisyonları istatistikleri
4810, 4811 Tarife pozisyonları istatisitiklerl
5004, 5007 Tarife pozisyonları istatistikleri
5106-5113 Tarfe pozisyonları istatistikleri
52. Fasıl Tüm fasıl pozisyon istatistikleri (52.01 ve 52.02 tarife pozisyonları hariç)
54. Fasıl 5407 ve 5408 tarife pozisyonlarında “astarlık, döşemelik ve perdelik” ayrımı yapılamamaktadır
55. Fasıl Tüm fasıl pozisyon istatistikleri (55.05 tarife pozisyonu hariç)
56, Fasıl Tüm fasıl pozisyon istatisitkleri (56.01, 56.08, 56.09 tarife pozisyonları hariç)
59. Fasıl Tüm fasıl pozisyon istatistikleri
60. Fasıl Tüm fasıl pozisyon istatistikleri
6806, 6814, 6815 Tarife pozisyonları istatistikleri
70. Fasıl Tüm fasıl pozisyon istatistikleri (70.01, 70.02, 70.06-70.11, 70.14, 70.16 tarife pozisyonları hariç)
71. Fasıl Tüm fasıl pozisyon istatistikleri (71.01-71.06, 71.16, 71.18 tarife pozisyonları hariç)
72. Fasıl Tüm fasıl pozisyon istatistikleri (Dövülmüş olanlar ve 720241-720249 721510 7215.50, 7222.20 722840 7228.50 hariç)
73. Fasıl Tüm fasıl pozisyon istatistikleri (Hassas borular ve özel amaçlar için olanlar hariç)
74. Fasıl Tüm fasıl pozisyon istatistikleri (Hurdadan elde edilip edilmediği tespit edilememektedir)
75. Fasıl Tüm fasıl pozisyon istatistikleri (Hurdadan elde edilip edilmediği tespit edilememektedir)
76. Fasıl Tüm fasıl pozisyon istatistikleri
78. Fasıl Tüm fasıl pozisyon istatistikleri (78.01 ve 78.06 tarife pozisyonu hariç)
79. Fasıl Tüm fasıl pozisyon istatistikleri (7901.11 ve 79.07 tarife pozisyonları hariç)
80. Fasıl Tüm fasıl pozisyon istatistikleri (80.07 tarife pozisyonu hariç)
81. Fasıl Tüm fasıl pozisyon istatistikleri (8104.11 tarife pozisyonu hariç)

 


İstanbul Gümrük Müşavirliği Derneği
Sayı : 2015/1507-NA                                                                            06 Nisan 2015

T.C.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne

Konu : İzmit Gümrük Laboratuar Müdürlüğümde tahlili yapılamayan eşyalar hk.

Üyelerimizden gelen başvurularda; “Bölge Müdürlüğünüze bağlı hizmet veren İzmit Gümrük Laboratuar Müdürlüğü ’nde yapılan tahliller konusunda; bazı kimyevi mamüllerin tahlillerinin yapılamaması nedeniyle sistem tarafından yada idarenizce kırmızı hatta sevkedilip tahlili gereken işlemlerde, ilgili muayene memurunca tekrar ikinci defa numune alınması için görevlendirme yapıldığı, tahlil için numune alma işlemlerine yeniden başlandığı ilgili Gümrük Müdürlüğün’ce uygıın görülen başka bir kimyahaneye sevk işlemlerinin yapıldığı, bu nedenle zaman, iş kaybı ve ek maliyet oluşturduğu ” belirtilmektedir.

İzmit Gümrük Laboratuar Müdürlüğümün teknik imkanları çerçevesinde; teknik olarak yapılamayan tahlillerin hangi yetkili laboratuarda analiz yapılacağının, madde ayırımı yapılarak listelenmesi halinde ve söz konusu listenin Gümrük İdaresi ve Derneğimizle paylaşılması durumunda zaman ve iş kaybının önleneceği hem de söz konusu Gümrük İdaresini gereksiz meşguliyetten kurtaracağı düşünülmektedir.

Bu nedenle konunun Makamlarınızca bir kez daha değerlendirilmesi husununda bilgi ve gereğini arz ederiz.

Saygılarımla,

Serdar KESKİN
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
06/Nisan/2015

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top