Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/17)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/17)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

24.07.2020 Tarihli 31195 Sayılı Resmi Gazete 

KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİ EKİNDE YER ALAN KİMYASAL
MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2020/17)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1 – 31/12/2019 tarihli ve 30995 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/17)’in Ek-1’inde yer alan Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Kapsamında İthalatı İzne Tabi Olan Eşya Listesine 2931.39.90.00.42 G.T.İ.P. numarasına ait satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

31/12/2019

30995 (3. Mükerrer)

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print