26.03.2020 Tarihli 31080 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2301

Bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi oran ve tutarlarının yeniden belirlenmesi hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

25 Mart 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

25.03.2020 Tarihli ve 2301 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki

Madde 1- (1) 06.06.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı malların vergi oranları ile (B) cetvelinde yer alan bazı malların vergi oranları ve asgari maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

 

Madde 2- Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Önceki İçerikGümrük Yönetmeliğinin 205/4-Ç Maddesi Uyarınca Menşe İspatı
Sonraki İçerikİthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Tebliği 2020/3