Search
Close this search box.

2284 Sayılı Karar – Kolonya ve Dezenfektan Üretimi

Kaydet
Kapat

25.03.2020 Tarihli 31079 Sayılı Resmi Gazete 

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2284

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci, ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

24 Mart 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

Madde 1- 20.12.1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe İthalat Rejimi Kararının ekinde yer alan Nihai Kullanım Mevzuatı Kapsamında İndirimli Gümrük Vergisi Uygulanacak Tarım Ürünleri Listesi (EK-I)’ne aşağıda yer alan eşya eklenmiştir.

2207.20.00.10.13 Dökme etil alkol Kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılmak üzere 0

Madde 2- Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top