Search
Close this search box.

2285 Sayılı Karar – Solunum Cihazları İthalat Rejimi

Kaydet
Kapat

25.03.2020 Tarihli 31079 Sayılı Resmi Gazete 

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2285

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar’ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci, ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

24 Mart 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Madde 1- 06.12.2018 tarihli ve 416 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar‘ın ekli tabloda yer alan “9019.20.00.00.18” gümrük tarife istatistik pozisyonundaki “Cihazlar” isimli madde, söz konusu tablo kapsamından çıkartılmıştır.”
Madde 2- Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top