25.03.2020 Tarihli 31079 Sayılı Resmi Gazete 

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2285

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar’ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci, ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

24 Mart 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Madde 1- 06.12.2018 tarihli ve 416 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar‘ın ekli tabloda yer alan “9019.20.00.00.18” gümrük tarife istatistik pozisyonundaki “Cihazlar” isimli madde, söz konusu tablo kapsamından çıkartılmıştır.”
Madde 2- Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Önceki İçerik2284 Sayılı Karar – Kolonya ve Dezenfektan Üretimi
Sonraki İçerik2286 Sayılı Karar – Tek Kullanımlık Tıbbi Maskeler