Search
Close this search box.

2286 Sayılı Karar – Tek Kullanımlık Tıbbi Maskeler

Kaydet
Kapat

25.03.2020 Tarihli 31079 Sayılı Resmi Gazete 

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2286

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci, ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

24 Mart 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Madde 1- 21.11.2016 tarihli ve 2016/9548 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar‘ın eki tabloda 6307.90 GTİP 63.01-63.10 (Dokuma Eşya, Takım, Giyim Eşya)G.T.P. numarası ile yer alan maddenin ismi “Diğer Hazır Eşya (6307.90.98.10.11 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan bir kullanımlık maskeler hariç)” şeklinde değiştirilmiştir.

Madde 2- Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top