T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 52856264-106.03
Konu : Coronavirüs Tedbirleri
Yetkilendirilmiş Yükümlü Başvuruları

20.03.2020 / 53406969

DAĞITIM YERLERİNE

 

Bilindiği üzere, 21/5/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 163 üncü maddesi ile Yönetmeliğin uygulanmasını temin etmek amacıyla gerekli görülecek her türlü tedbiri almaya Gümrükler Genel Müdürlüğünün yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Coronavirüs (Kovid19) salgınıyla mücadele kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurularında kolaylık sağlanması amacıyla yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvuru sürecinde bulunan veya sertifika sahibi olan firmalar tarafından, adı geçen Yönetmeliğin 4, 10, 12, 13, 17, 18/A, 36,158 ve 159 uncu maddeleri kapsamında gümrük idaresine bildirim yapma veya belge sunma, gümrük idaresi tarafından bildirilen eksiklikleri giderme, sunulan belgelerde güncelleme yapma gibi yükümlülüklerin belirlenen sürelerde yerine getirilmesi ile ilgili olarak;

• Söz konusu maddelerdeki yükümlülükleri doğuran olayların 19.03.2020 tarihi itibariyle vuku bulmuş olmaları durumunda, ilgili süreler ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur. Bu yazı kapsamındaki önlemlerin kaldırılmasından sonra bu süreler kaldıkları yerden devam edecektir.

• Söz konusu maddelerdeki yükümlülükleri doğuran olayların 19.03.2020 tarihinden sonra vuku bulması durumunda, bu yazı kapsamındaki önlemlerin kaldırılmasına kadar ilgili süreler işlemeye
başlamayacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız.

Önceki İçerik2286 Sayılı Karar – Tek Kullanımlık Tıbbi Maskeler
Sonraki İçerikCoronavirüs Tedbirleri – Usul ve Varış Öncesi Gümrükleme