Search
Close this search box.

Coronavirüs Tedbirleri – Yetkilendirilmiş Yükümlü Başvurular

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 52856264-106.03
Konu : Coronavirüs Tedbirleri
Yetkilendirilmiş Yükümlü Başvuruları

20.03.2020/53406969

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 21/5/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 163 üncü maddesi ile Yönetmeliğin uygulanmasını temin etmek amacıyla gerekli görülecek her türlü tedbiri almaya Gümrükler Genel Müdürlüğünün yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Coronavirüs (Kovid19) salgınıyla mücadele kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurularında kolaylık sağlanması amacıyla yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvuru sürecinde bulunan veya sertifika sahibi olan firmalar tarafından, adı geçen Yönetmeliğin 4, 10, 12, 13, 17, 18/A, 36, 158 ve 159 uncu maddeleri kapsamında gümrük idaresine bildirim yapma veya belge sunma, gümrük idaresi tarafından bildirilen eksiklikleri giderme, sunulan belgelerde güncelleme yapma gibi yükümlülüklerin belirlenen sürelerde yerine getirilmesi ile ilgili olarak;

• Söz konusu maddelerdeki yükümlülükleri doğuran olayların 19.03.2020 tarihi itibariyle vuku bulmuş olmaları durumunda, ilgili süreler ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur. Bu yazı kapsamındaki önlemlerin kaldırılmasından sonra bu süreler kaldıkları yerden devam edecektir.

• Söz konusu maddelerdeki yükümlülükleri doğuran olayların 19.03.2020 tarihinden sonra vuku bulması durumunda, bu yazı kapsamındaki önlemlerin kaldırılmasına kadar ilgili süreler işlemeye
başlamayacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top