Search
Close this search box.

Coronavirüs Tedbirleri – Usul ve Varış Öncesi Gümrükleme

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 52856264-106.02.01-
Konu : Coronavirüs Tedbirleri – Tam Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usul ve Varış Öncesi Gümrükleme

20.03.2020 / 53406947
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 11.07.2002 tarih ve 24812 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan 16 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğinin (Gümrük İşlemleri) 20 nci maddesi ile tebliğ kapsamındaki özel durumları inceleyip sonuçlandırmaya; 23.01.2019 tarihli ve 30664 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan 1 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğinin (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) 17 inci maddesinin ikinci fıkrası ile ise tebliğ kapsamı eşyanın ithalat işlemlerine ilişkin özel ve istisnai durumları inceleyip sonuçlandırmaya Gümrükler Genel Müdürlüğünün yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Coronavirüs (Kovid19) salgınıyla mücadele kapsamında kritik eşyanın gümrük işlemlerinin hızla yapılabilmesini teminen, ikinci bir talimata kadar aşağıdaki tabloda yer verilen eşyaya ilişkin tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usulden yararlanma taleplerinin, 16 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğinin 3. maddesinin (a) ila (c) bendlerinde belirtilen eşyadan olup olmadığına bakılmaksızın karşılanması ve eşyanın varış öncesi gümrükleme kolaylığından faydalandırılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür


GTİP                            Eşyanın Tanımı

4015.11.00.00.00 – – – Cerrahide kullanılan eldivenler

9018.39.00.00.11 – – – Serum ve kan verme seti kanülü

9018.39.00.00.17 – – – Damar içi kataterler – steril, tek kullanımlık, anjiyografi için

9018.39.00.00.39 – – – Diğerleri

9019.20.00.00.18 – – – Cihazlar


Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top