Search
Close this search box.

Kullanılmış Deniz Taşıtları İthalatı Hakkında

Kaydet
Please login

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İthalat Genel Müdürlüğü

Sayı : E-59335903-519-00061505479
Konu : Kullanılmış Deniz Taşıtları İthalatı
Hakkında

İZMİR GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

İlgi : 11.02.2021 tarihli ve E-137 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.

Malumları olduğu üzere, deniz taşıtları ülkemize kullanılmış olarak ithali, İthalat Rejimi Kararı‘nın 7. maddesi gereğince Bakanlığımızın (İthalat Genel Müdürlüğü) iznine tabi olup bu izne ilişkin usul ve esaslar 31.12.2020 tarihli ve 31351 (3. mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2021/9 sayılı Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliği ile düzenlenmiştir.

Anılan Tebliğ ile yapılan değişiklikle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan uygunluk yazısına istinaden ithaline izin verilen eşya listesi (Ek-1) kapsamında yer alan söz konusu kullanılmış eşyanın Genel Müdürlüğümüz İthalat Belge İşlemleri uygulaması üzerinden ithal işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

SİNAN YANAZ
Bakan a.
Daire Başkanı

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top