Search
Close this search box.

Ürün Güvenliği ve Denetim İle İlgili Diğer İşler Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü

18/02/2021

Sayı : E-64822600-599-2328871
Konu : Ürün Güvenliği ve Denetim İle İlgili
Diğer İşler

DAĞITIM YERLERİNE

Malumları olduğu üzere “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği ve Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği kapsamında, sanayicilerin ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçi tarafından ithal edilen ürünlere yönelik verilen üretim girdisi muafiyet belgelerini düzenlenme ve denetleme yetkisi il müdürlüklerimizin sorumluluğunda bulunmaktadır.

İl müdürlüklerimizce düzenlenen üretim girdisi muafiyet belgesinin firmalarca Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi’ne (TAREKS) yüklenmesi sonrası TAREKS sisteminde belgelerin onaylanması, gerektiğinde iptal edilmesi gibi işlemler 30.09.2020 tarihine kadar Bakanlığımız tarafından yerine getirilmiş olup, anılan tarihten sonra söz konusu süreçleri kısaltmak ve bürokrasiyi azaltmak amacıyla il müdürlüklerimizce görevlendirilmiş ve yetkilendirilmiş personele devredilmiştir.

Bu bağlamda, söz konusu bilginin bünyenizde faaliyet gösteren Gümrük Müşavirlikleri ile paylaşılması hususunda gereğini rica ederim.

Mehmet BOZDEMİR
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top