Search
Close this search box.

Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthali Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İthalat Genel Müdürlüğü

Sayı : E-33183011-519-00060744066
Konu : Kullanılmış Veya Yenileştirilmiş Eşya İthali

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

İlgi : 12.01.2021 tarihli ve 2021/0230-BU sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda mülga Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat:2020/9)‘in 12 inci maddesine istinaden eşyanın ithaliyle ilgili TAREKS üzerinden yapılan işlemlerin 01 Ocak 2021 yılı itibarıyla kaldırıldığından bahisle bu tarihten önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyalar için TAREKS üzerinden belge almaması nedeniyle düzeltme yapılması talep edilmektedir.

Konuya ilişkin olarak sadece 2021 yılından önce sevk işlemleri başlayan eşyalar için başvuru işlemlerini gerçekleştirmek üzere, firmaların İthalat Belge İşlemleri Uygulamasında yetkilendirme için başvurması noter onayı taahhütname temininde sıkıntı yaşayan firmaların noter onaysız olarak ekleyecekleri taahhütnamesine ilave olarak Tareks yetki belgelerini eklemesi halinde 15/02/2021 tarihine kadar geçici yetki verilebilir.

Diğer taraftan; 2021 yılı itibarıyla yürürlüğe giren eşya listesi, daha önce kullanılmakta olan TAREKS SİSTEMİ (01.01.2021 tarihinden itibaren uygulaması sonlandırılmış olup) kullanılmış eşya listesindeki kalemleri de içerdiğinden, ithalatı gerçekleşmemiş eşyalar dahil başlamış işlemi tevsik edici belgeler ile birlikte başvuruların yapılması halinde 2021/9 sayılı Tebliğin Geçici maddesi çerçevesinde değerlendirmeye alınacaktır.

Bilginizi rica ederim.

Sinan YANAZ
Bakan a.
Daire Başkanı

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

İthalat Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top