Search
Close this search box.

Kuru Soğan İhracatı – 08.05.2020

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

ACELE

Sayı: 52707093-140.04
Konu: Kuru Soğan İhracatı

08.05.2020/54269563
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, kuru soğan ihracatı 07.01.2020 tarih ve 31001 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan “İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(İhracat 2020/1)” ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ön iznine bağlanmıştır.

Bu defa, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nden alınan 06.05.2020 tarihli, 1302338 sayılı yazıda; Bakanlıklarınca kuru soğan ile ilgili iç ve dış piyasalardaki gelişmelerin yakından takip edildiği, bu sebeple hasadın yoğunlaşmaya başlamasıyla oluşacak arz fazlasının bir kısmının ihracatla değerlendirilebilmesi amacıyla sınırlı bir miktarda kuru soğan ihracatı için müracaat eden 188 firmaya gerekli ön izinlerin verildiği belirtilmiştir.

Bu kapsamda, mezkur yazı konusu ihracat işlemlerinde sorun yaşanmamasını teminen ön izne tabi bahsi geçen işlemlerin Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli bir şekilde yürütülmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top