Search
Close this search box.

LARA Akredite Rapor Düzenlenmesi Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 17474625-109
Konu : LARA Akredite Rapor
Düzenlenmesi

19.10.2020/58302375
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün 01.09.2020 tarih ve 57030876 sayılı yazısı.

İlgi’de kayıtlı yazıda özetle; bağlantınız Mersin Laboratuvar Müdürlüğünden alınan yazıda; TÜRKAK markalı raporların hem LARA sistemi üzerinden hem de manuel olarak düzenlenmesinin mükerrer işlem oluşturması hususunun denetçiler tarafından uygunsuz işlem olarak tespit edildiği, bu uygunsuzluğun kapatılması için mükerrer işlemin ortadan kaldırılmasının gerekmekte olduğundan bahisle konunun bir kez de Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilmesinin talep edildiği bildirilmiştir.

Bahse konu talep doğrultusunda düzenlenen TÜRKAK logolu akredite rapor örnekleri anılan Laboratuvar Müdürlüğünde görevli Laboratuvar Müdürü ve Akreditasyon Birim Sorumlusunun e-posta adreslerine iletilmesinin akabinde LARA sistemine de aktarılmıştır.

Diğer taraftan, LARA sisteminden oluşturulan Analiz Raporlarında “Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.” ibaresi yer almakta olup, bahse konu elektronik imza elle atılan imza ile eşdeğer olduğundan anılan raporun manuel olarak düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:

Gereği:
Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Bilgi:
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top